Reaction Chemistry & Engineering


Wydawca Royal Society of Chemistry
e-ISSN 2058-9883
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1507 Chemical Engineering: Fluid Flow and Transfer Processes
1601 Chemistry: Chemistry (miscellaneous)
1501 Chemical Engineering: Chemical Engineering (miscellaneous)
1508 Chemical Engineering: Process Chemistry and Technology
1503 Chemical Engineering: Catalysis
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Długosz, Olga; Banach, Marcin
Inorganic nanoparticle synthesis in flow reactors – applications and future directions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reaction Chemistry & Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 2058-9883
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.239
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/