Composites Part C: Open Access


Wydawca Elsevier
e-ISSN 2666-6820
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2020)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2020)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Muc, Aleksander
Transverse shear effects in supersonic flutter problems for composite multilayered rectangular plates - Benchmark for numerical analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Part C: Open Access
Data wydania: 2020
ISSN: 2666-6820
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/