Communications in Statistics - Simulation and Computation


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0361-0918
e-ISSN 1532-4141
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 2613 Mathematics: Statistics and Probability
2611 Mathematics: Modeling and Simulation
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Andrade, Breno Silveira de; Leskow, Jacek; Andrade, Marinho G.
Transformed GARMA model: properties and simulations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Communications in Statistics - Simulation and Computation
Data wydania: 2017
ISSN: 0361-0918
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.501
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/