Physics Education


Wydawca Institute of Physics Publishing
ISSN 0031-9120
e-ISSN 1361-6552
Lista MNiSW tak (od 2019)
nie (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2019)
1 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 3304 Social Sciences: Education
3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Karbowiak, Michał; Wibig, Tadeusz; Alvarez-Castillo, David; Beznosko, Dmitriy; Duffy, Alan R; Góra, Dariusz; Homola, Piotr; Kasztelan, Marcin; Niedźwiecki, Michał
The first CREDO registration of extensive air shower
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physics Education
Data wydania: 2020
ISSN: 1361-6552
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/