Physics Education


Wydawca Institute of Physics Publishing
ISSN 0031-9120
e-ISSN 1361-6552
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 3304 Social Sciences: Education
3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Karbowiak, Michał; Wibig, Tadeusz; Alvarez-Castillo, David; Beznosko, Dmitriy; Duffy, Alan R; Góra, Dariusz; Homola, Piotr; Kasztelan, Marcin; Niedźwiecki, Michał
The first CREDO registration of extensive air shower
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physics Education
Data wydania: 2020
ISSN: 1361-6552
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/