Astroparticle Physics


Wydawca Elsevier
ISSN 0927-6505
e-ISSN 1873-2852
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2015)
35 (od 2016)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 3103 Physics and Astronomy: Astronomy and Astrophysics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Almeida Cheminant, Kévin; Góra, Dariusz; Alvarez Castillo, David E.; Ćwikła, Aleksander; Dhital, Niraj; Duffy, Alan R.; Homola, Piotr; Kopański, Konrad; Kasztelan, Marcin; Kovacs, Peter; Marek, Marek; Mozgova, Alona; Nazari, Vahab; Niedźwiecki, Michał; Ostrogórski, Dominik; Smolek, Karel; Stasielak, Jarosław; Sushchov, Sushchov; Zamora-Saa, Jilberto
Search for ultra-high energy photons through preshower effect with gamma-ray telescopes: study of CTA-North efficiency
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Astroparticle Physics
Data wydania: 2020
ISSN: 0927-6505
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.724
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/