Bioactive Materials


Wydawca KeAi Communications Co. Ltd.
e-ISSN 2452-199X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2204 Engineering: Biomedical Engineering
1305 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biotechnology
2502 Materials Science: Biomaterials
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Jaromin, Anna; Parapini, Silvia; Basilico, Nicoletta; Zaremba-Czogalla, Magdalena; Lewińska, Agnieszka; Zagórska, Agnieszka; Walczak, Maria; Tyliszczak, Bożena; Grzeszczak, Aleksandra; Łukaszewicz, Marcin; Kaczmarek, Łukasz; Gubernator, Jerzy
Azacarbazole n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids ethyl esters nanoemulsion with enhanced efficacy against Plasmodium falciparum
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bioactive Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 2452-199X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 16.874
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/