Journal of Nanobiotechnology


Wydawca BioMed Central
ISSN 1477-3155
Impact Factor dla czasopisma 4.078 (od 2013)
4.115 (od 2014)
4.239 (od 2015)
4.946 (od 2016)
5.294 (od 2017)
5.345 (od 2018)
6.518 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2014)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2014)
140 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 3003 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics: Pharmaceutical Science
2701 Medicine: Medicine (miscellaneous)
2402 Immunology and Microbiology: Applied Microbiology and Biotechnology
2204 Engineering: Biomedical Engineering
1313 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Molecular Medicine
1502 Chemical Engineering: Bioengineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pulit-Prociak, Jolanta; Staroń, Anita; Staroń, Paweł; Chmielowiec‑Korzeniowska, Anna; Drabik, Agata ; Tymczyna, Leszek ; Banach, Marcin
Preparation and of PVA‑based compositions with embedded silver, copper and zinc oxide nanoparticles and assessment of their antibacterial properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Nanobiotechnology
Data wydania: 2020
ISSN: 1477-3155
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 6.518
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/