The City and History = Mesto a dejiny


Wariant tytułu The City and History
Wydawca Pavol Jozef Safarik University in Kosice
ISSN 1339-0163
Lista MNiSW tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1202 Arts and Humanities: History
3322 Social Sciences: Urban Studies
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Pikulski, Piotr
Digital monument reconstruction in architectural studies: synthesis of research on the previously unknown form of the palace in Łobzów (Cracow) from the period of the rule of John III Sobieski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The City and History = Mesto a dejiny
Data wydania: 2020
ISSN: 1339-0163
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/