Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology


Wydawca De Gruyter
e-ISSN 2344-150X
Lista MNiSW tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 140 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1106 Agricultural and Biological Sciences: Food Science
2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Cioch-Skoneczny, Monika ; Klimczak, Krystian ; Satora, Paweł ; Skoneczny, Szymon ; Zdaniewicz, Marek ; Pater, Aneta
The use of non-Saccharomyces yeast and enzymes in beer production
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology
Data wydania: 2020
ISSN: 2344-150X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/