Język a Edukacja


Wydawca Uniwersytet Opolski
ISSN 2299-5528
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Jeleński, Tomasz; Rittner, Michalina
O narzędziach służących analizie potrzeb cudzoziemców przygotowujących się do podjęcia studiów architektonicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/