Pure and Applied Geophysics


Wydawca Springer
ISSN 0033-4553
e-ISSN 1420-9136
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 1908 Earth and Planetary Sciences: Geophysics
1906 Earth and Planetary Sciences: Geochemistry and Petrology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Walanus, Adam; Cebulska, Marta; Twardosz, Robert
Long-term variability pattern of monthly and annual atmospheric precipitation in the Polish Carpathian Mountains and their foreland (1881-2018)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pure and Applied Geophysics
Data wydania: 2021
ISSN: 1420-9136
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.641
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/