Nelìnìjnì kolivannâ = Nonlinear Oscillations


Wydawca Institut matematiki NAN Ukraïni
ISSN 1562-3076
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Balinsky, A. A.; Gafiychuk, V. V.; Kyshakevych, B. Yu.; Prykarpatsky, A. K.
On the dynamics of matrix of models for immune clonal networks
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nelìnìjnì kolivannâ = Nonlinear Oscillations
Data wydania: 2020
ISSN: 1562-3076
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/