MethodsX


Wydawca Elsevier
e-ISSN 2215-0161
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 3607 Health Professions: Medical Laboratory Technology
1308 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Clinical Biochemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Egner, Władysław; Sulich, Piotr; Mroziński, Stanisław; Piotrowski, Michał; Egner, Halina
Experimental and numerical modeling approach for thermomechanical low cycle fatigue analysis of cyclically non-stabilized steels
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: MethodsX
Data wydania: 2021
ISSN: 2215-0161
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/