Optical Materials Express


Wydawca The Optical Society (OSA)
ISSN 2159-3930
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2013)
35 (od 2015)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 2504 Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Jaglarz, Janusz; Jurzecka-Szymacha, Maria; Kluska, Stanisława; Tkacz-Śmiech, Katarzyna
Thermo-optical properties of high-refractive-index plasma-deposited hydrogenated amorphous silicon-rich nitride films on glass
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optical Materials Express
Data wydania: 2020
ISSN: 2159-3930
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.442
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/