Physics Reports


Wydawca Elsevier
ISSN 0370-1573
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 50 (od 2012)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 50
Klasyfikacja ASJC 3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Wątorek, Marcin; Drożdż, Stanisław; Kwapień, Jarosław; Minati, Ludovico; Oświęcimka, Paweł; Stanuszek, Marek
Multiscale characteristics of the emerging global cryptocurrency market
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physics Reports
Data wydania: 2021
ISSN: 0370-1573
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 30.51
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/