Epigraphica & Sepulcralia


Wydawca Artefactum nakladatelství. Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i
ISSN 2336-3363
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bojęś-Białasik, Anna; Szyma, Marcin
The chapel and the tomb of St. Stanislaus in the church at Skałka in Cracow in the Middle Ages and the early Modern Era
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/