Epigraphica & Sepulcralia


Wydawca Artefactum nakladatelství. Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i
ISSN 2336-3363
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bojęś-Białasik, Anna; Szyma, Marcin
The chapel and the tomb of St. Stanislaus in the church at Skałka in Cracow in the Middle Ages and the early Modern Era
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/