Aqua : Water Infrastructure, Ecosystems and Society


Wydawca IWA Publishing
ISSN 2709-8028
e-ISSN 2709-8036
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2021)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2021)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Młyński, Dariusz; Bergel, Tomasz; Młyńska, Anna; Kudlik, Kazimierz
A study of the water supply system failure in terms of the seasonality: analysis by statistical approaches
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aqua : Water Infrastructure, Ecosystems and Society
Data wydania: 2021
ISSN: 2709-8036
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/