Acamonta


Wydawca Freunde und Förderer der TU Bergakad. Freiberg e.V.
ISSN 2193-309X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Mensing-de Jong, Angela; Racoń-Leja, Kinga; Kowalski, Przemysław; Zdrahálová, Jana
City_Campus_City: TU Bergakademie Freiberg
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acamonta
Data wydania: 2020
ISSN: 2193-309X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/