Tehnički glasnik


Wydawca Sveučilište Sjever
ISSN 1846-6168
e-ISSN 1848-5588
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
portal czasopism naukowych Chorwacji  


Publikacje w tym tytule: 1

Gołębiowski, Piotr; Żak, Jolanta; Kisielewski, Piotr
The selected problems of public transport organization using mathematical tools on the example of Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Tehnički glasnik
Data wydania: 2020
ISSN: 1848-5588
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/