Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society


Wydawca Towarzystwo Naukowe Nieruchomości
ISSN 1733-2478
Lista MNiSW B (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Stachura, Ewa
Kształtowanie architektury domów i mieszkań z wykorzystaniem wyników badań preferencji mieszkaniowych Polaków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society
Data wydania: 2012
ISSN: 1733-2478
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/