Handel Wewnętrzny


Wydawca Polski Instytut Ekonomiczny
ISSN 0438-5403
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2012)
7 (od 2013)
12 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12


Publikacje w tym tytule: 1

Stachura, Ewa
Architektura jako przedmiot konsumpcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Handel Wewnętrzny
Data wydania: 2013
ISSN: 0438-5403
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/