Handel Wewnętrzny


Wydawca Polski Instytut Ekonomiczny
ISSN 0438-5403
Lista MNiSW B (od 2012)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2012)
7 (od 2013)
12 (od 2015)
0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Stachura, Ewa
Architektura jako przedmiot konsumpcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Handel Wewnętrzny
Data wydania: 2013
ISSN: 0438-5403
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/