Real Estate Management and Valuation


Wydawca De Gruyter
e-ISSN 2300-5289
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2013)
12 (od 2015)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.2478/remav
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Klasyfikacja ASJC 2003 Economics, Econometrics and Finance: Finance
2002 Economics, Econometrics and Finance: Economics and Econometrics
1408 Business, Management and Accounting: Strategy and Management
1406 Business, Management and Accounting: Marketing
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Stachura, Ewa Joanna; Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Housing and the pandemic: how has Covid-19 influenced residents’ needs and aspirations?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Real Estate Management and Valuation
Data wydania: 2023
ISSN: 2300-5289
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.8
Stachura, Ewa; Binkowska, Katarzyna
A study on activities related to habitation (indwelling) and their meanings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Real Estate Management and Valuation
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-5289
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stachura, Ewa
A study in Polish housing conditions : methodology and building typology characteristics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Real Estate Management and Valuation
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-5289
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/