Journal of Physics Communications


Wydawca IOP Publishing
e-ISSN 2399-6528
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Stanek, J.; Fornal, P.; Dziedzic-Kocurek, K.
Frictionless mobility of submicron particles in model viscid fluid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Physics Communications
Data wydania: 2019
ISSN: 2399-6528
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/