Moravian Geographical Reports


Wydawca The Czech Academy of Sciences, Institute of Geonics
e-ISSN 2199-6202
Lista MNiSW/MEiN A (od 2014)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2014)
20 (od 2015)
70 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 3305 Social Sciences: Geography, Planning and Development
1900 Earth and Planetary Sciences: General Earth and Planetary Sciences
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Rosik, Piotr; Puławska-Obiedowska, Sabina; Goliszek, Sławomir
Public transport accessibility to upper secondary schools measured by the potential quotient : the case of Kraków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Moravian Geographical Reports
Data wydania: 2021
ISSN: 2199-6202
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.311
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/