Computers and Geotechnics


Wydawca Elsevier
ISSN 0266-352X
e-ISSN 1873-7633
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1909 Earth and Planetary Sciences: Geotechnical Engineering and Engineering Geology
1706 Computer Science: Computer Science Applications
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pietruszczak, S.; Przecherski, P.
On hydro-mechanical response of self-healing and self-sealing fractured geomaterials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computers and Geotechnics
Data wydania: 2021
ISSN: 0266-352X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.218
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/