Science and Engineering of Composite Materials


Wydawca de Gruyter
e-ISSN 2191-0359
Impact Factor dla czasopisma 0.579 (od 2012)
0.593 (od 2013)
0.515 (od 2014)
0.467 (od 2015)
0.48 (od 2016)
0.619 (od 2017)
0.705 (od 2018)
0.7 (od 2019)
1.295 (od 2020)
1.901 (od 2021)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
70 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 2505 Materials Science: Materials Chemistry
2503 Materials Science: Ceramics and Composites
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Muc, Aleksander; Muc-Wierzgoń, Małgorzata
Effects of material constructions on supersonic flutter characteristics for composite rectangular plates reinforced with carbon nano-structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science and Engineering of Composite Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 2191-0359
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.295
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/