MIND Journal


Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
ISSN 2451-4454
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2016)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2016)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
70 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Stachura, Ewa; Dee, John Anthony
Statutory implications for a sustainable urban form : principles and practice from Australia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: MIND Journal
Data wydania: 2016
ISSN: 2451-4454
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/