Journal of Smart Environments and Green Computing


Wydawca OAE Publishing Inc.
e-ISSN 2767-6595
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2021)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2021)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Marszałek, Adam; Burczyński, Tadeusz
Forecasting day-ahead spot electricity prices using deep neural networks with attention mechanism
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Smart Environments and Green Computing
Data wydania: 2021
ISSN: 2767-6595
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/