Journal of Human Kinetics


Wydawca Academy of Physical Education in Katowice
ISSN 1640-5544
e-ISSN 1899-7562
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 3612 Health Professions: Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
2737 Medicine: Physiology (medical)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Strzała, Marek; Stanula, Arkadiusz; Krężałek, Piotr; Rejdych, Wojciech; Karpiński, Jakub; Maciejczyk, Marcin; Radecki-Pawlik, Artur
Specific and holistic predictors of sprint front crawl swimming performance
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Human Kinetics
Data wydania: 2021
ISSN: 1640-5544
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 2.923
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/