Proceedings of Vibration Problems


Wydawca Państwowe Wydawnictwo Naukowe


Publikacje w tym tytule: 1

Gajewski, A.
On the destabilizing effect in a non-conservative system with slight internal and external damping
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of Vibration Problems
Data wydania: 1972
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/