Magazine of Civil Engineering


Wydawca Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
e-ISSN 2712-8172
Uwagi Na wykazach MNiSW zamieszczone nieaktualne nr ISSN: 2071-4726, 2071-0305
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2215 Engineering: Building and Construction
2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Fialko, S. Yu.; Kabantsev, O. V.; Perelmuter, A. V.
Elasto-plastic progressive collapse analysis based on the integration of the equations of motion
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazine of Civil Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2712-8172
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/