Environmental Reviews


Wydawca Canadian Science Publishing
ISSN 1181-8700
e-ISSN 1208-6053
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2014)
40 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 2300 Environmental Science: General Environmental Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Frankiewicz, Piotr; Radecki-Pawlik, Artur; Wałęga, Andrzej; Łapińska, Małgorzata; Wojtal-Frankiewicz, Adrianna
Small hydraulic structures, big environmental problems: is it possible to mitigate the negative impacts of culverts on stream biota?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Environmental Reviews
Data wydania: 2021
ISSN: 1208-6053
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.547
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/