Communications in Mathematics


Wydawca De Gruyter
ISSN 1804-1388
e-ISSN 2336-1298
Lista MNiSW tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kycia, Radosław A.
Entropy in thermodynamics: from foliation to categorization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Communications in Mathematics
Data wydania: 2021
ISSN: 2336-1298
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/