Journal of Manufacturing Systems


Wydawca Elsevier
ISSN 0278-6125
e-ISSN 1878-6642
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2016)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
1708 Computer Science: Hardware and Architecture
2207 Engineering: Control and Systems Engineering
1712 Computer Science: Software
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Zając, Jerzy; Małopolski, Waldemar
Structural on-line control policy for collision and deadlock resolution in multi-AGV systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Manufacturing Systems
Data wydania: 2021
ISSN: 1878-6642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 9.498
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/