Technologia Kształcenia w Wyższych Szkołach Technicznych


Wydawca Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
ISSN 0239-8338
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Żakowska, Lidia
Wyobraźnia przestrzenna jako kryterium przydatności do zawodu inżyniera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Kształcenia w Wyższych Szkołach Technicznych
Data wydania: 1984
ISSN: 0239-8338
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/