International Journal of Mechanics


Wydawca North Atlantic University Union NAUN
e-ISSN 1998-4448
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2206 Engineering: Computational Mechanics
2210 Engineering: Mechanical Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Barski, Marek; Stawiarski, Adam; Romanowicz, Paweł J.; Szybiński, Bogdan
Local elasto-plastic buckling of isotropic plates with cutouts under tension loading conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Mechanics
Data wydania: 2021
ISSN: 1998-4448
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/