Optimization and Engineering


Wydawca Springer
ISSN 1389-4420
e-ISSN 1573-2924
Impact Factor dla czasopisma 0.825 (od 2012)
0.955 (od 2013)
1.233 (od 2014)
0.9 (od 2015)
1.135 (od 2016)
1.352 (od 2017)
1.824 (od 2018)
1.829 (od 2019)
2.76 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2202 Engineering: Aerospace Engineering
2606 Mathematics: Control and Optimization
2210 Engineering: Mechanical Engineering
2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
1712 Computer Science: Software
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Urbaniak, Ilona A.; Kunze, Amelia; Li, Dongchang; La Torre, Davide; Vrscay, Edward R.
The use of intensity-dependent weight functions to "Weberize" L2-based methods of signal and image approximation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optimization and Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 1573-2924
Impact Factor: 2.76
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/