Optimization and Engineering


Wydawca Springer
ISSN 1389-4420
e-ISSN 1573-2924
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 2202 Engineering: Aerospace Engineering
2606 Mathematics: Control and Optimization
2210 Engineering: Mechanical Engineering
2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
1712 Computer Science: Software
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Urbaniak, Ilona A.; Kunze, Amelia; Li, Dongchang; La Torre, Davide; Vrscay, Edward R.
The use of intensity-dependent weight functions to "Weberize" L2-based methods of signal and image approximation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optimization and Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 1573-2924
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.619
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/