Lądowiec - Informator Wydziału Inżynierii Lądowej


Wydawca Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Stręk, Anna; Kwiecień, Arkadiusz
Nowy projekt H2020 MEZeroE z udziałem Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Lądowiec - Informator Wydziału Inżynierii Lądowej
Data wydania: 2021
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/