Lądowiec - Informator Wydziału Inżynierii Lądowej


Wydawca Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 2

Śliwa-Wieczorek, Klaudia; Kwiecień, Arkadiusz
Projekt DIAMONDS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Lądowiec - Informator Wydziału Inżynierii Lądowej
Data wydania: 2022
Stręk, Anna; Kwiecień, Arkadiusz
Nowy projekt H2020 MEZeroE z udziałem Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Lądowiec - Informator Wydziału Inżynierii Lądowej
Data wydania: 2021
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/