Studia Cykl Monografii / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju


Wydawca Polska Akademia Nauk
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 2

Podhalański, Bogusław
Ikoniczne, architektoniczne wyznaczniki kulturowe miast śląskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Baron, Marcin; Bartoszek, Adam; Blazy, Rafał; Gasidło, Krzysztof; Janiszek, Monika, ; Klasik, Andrzej; Markowski, Tadeusz; Mazur-Belzyt, Katarzyna; Luk, Palmen; Pancewicz, Alina; Pięta-Kanurska, Małgorzata; Runge, Jerzy; Twardoch, Agata; Wrana, Krzysztof
Budowanie atrakcyjności przestrzeni miejskich
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/