Badania Naukowe


Wydawca Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach
ISSN 1641-8557
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 4

Paprzyca, Krystyna
Społeczne i ekonomiczne aspekty wyboru miejsca zamieszkania na terenach śródmiejskich na przykładzie Holandii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Badania Naukowe
Data wydania: 2002
ISSN: 1641-8557
Schneider-Skalska, Grażyna
Jakość środowiska mieszkaniowego – potrzeba ludzkiej psychiki i rynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Badania Naukowe
Data wydania: 2002
ISSN: 1641-8557
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Problemy estetyki w architekturze mieszkaniowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Badania Naukowe
Data wydania: 2002
ISSN: 1641-8557
Gyurkovich, Jacek
Architektura mieszkaniowa – ekonomika i jakość życia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Badania Naukowe
Data wydania: 2002
ISSN: 1641-8557
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/