International Journal of Quantum Information


Wydawca World Scientific
ISSN 0219-7499
e-ISSN 1793-6918
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 3101 Physics and Astronomy: Physics and Astronomy (miscellaneous)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pomorski, Krzysztof
Analytic view on N body interaction in electrostatic quantum gates and decoherence effects in tight-binding model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Quantum Information
Data wydania: 2021
ISSN: 1793-6918
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.979
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/