Phenomenological Aspects of Civil Engineering (PACE) - an International Congress


Wydawca ACA Publishing
ISSN 2791-6405
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Wesołowski, Łukasz
Timber verandas in Sopot – early XX century examples of solar architecture – future of timber in buildings
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Phenomenological Aspects of Civil Engineering (PACE) - an International Congress
Data wydania: 2021
ISSN: 2791-6405
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/