Journal of Human, Earth, and Future


Wydawca Ital Publication
ISSN 2785-2997
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2020)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2020)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Langer, Piotr
Groundwater mining in contemporary urban development for European spa towns
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Human, Earth, and Future
Data wydania: 2020
ISSN: 2785-2997
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/