ACS Applied Polymer Materials


Wydawca American Chemical Society
e-ISSN 2637-6105
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2019)
20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2507 Materials Science: Polymers and Plastics
1508 Chemical Engineering: Process Chemistry and Technology
1605 Chemistry: Organic Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Hola, Emilia; Fiedor, Paweł; Dzienia, Andrzej; Ortyl, Joanna
Visible-light amine thioxanthone derivatives as photoredox catalysts for photopolymerization processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: ACS Applied Polymer Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 2637-6105
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 4.855
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/