Renewable Energy and Power Quality Journal


Wydawca European Association for the Development of Renewable Energies Environment and Power Quality
ISSN 2172-038X
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2019)
20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2102 Energy: Energy Engineering and Power Technology
2105 Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment
2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Dyndał, K.; Sanetra, J.; Marszalek, K.W.
Study of the second‐generation of CdTe and CIGS thin film PV modules under natural sunlight conditions
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Renewable Energy and Power Quality Journal
Data wydania: 2021
ISSN: 2172-038X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lewinska, G.; Dyndał, K.; Sanetra, J.; Marszalek, K.W.
Micromorph and polymorphous solar panel in a warm temperature transitional climate – comparison of outdoor performance and simulations
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Renewable Energy and Power Quality Journal
Data wydania: 2021
ISSN: 2172-038X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/