Axioms


Wydawca MDPI
e-ISSN 2075-1680
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2019)
20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2602 Mathematics: Algebra and Number Theory
2608 Mathematics: Geometry and Topology
2609 Mathematics: Logic
2603 Mathematics: Analysis
2610 Mathematics: Mathematical Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Balinsky, Alexander A.; Prykarpatski, Anatolij K.
On the finite dimensionality of closed subspaces in Lp (M, dμ) \ Lq (M, dv)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Axioms
Data wydania: 2021
ISSN: 2075-1680
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.824
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/