Journal of Food Engineering


Wydawca Elsevier
ISSN 0260-8774
e-ISSN 1873-5770
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
35 (od 2014)
40 (od 2015)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 1106 Agricultural and Biological Sciences: Food Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Cyklis, Piotr
Effect of fouling on falling film evaporator performance in industrial conditions of fruit juice concentrate production
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Food Engineering
Data wydania: 2022
ISSN: 1873-5770
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/