Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly


Wydawca Żydowski Instytut Historyczny
ISSN 1899-3044
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2012)
8 (od 2015)
10 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10


Publikacje w tym tytule: 1

Kuśnierz-Krupa, Dominika; Tobiasz, Lidia
Architektoniczne dziedzictwo kulturowe Żydów na Podkarpaciu. Synagogi Jarosławia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly
Data wydania: 2021
ISSN: 1899-3044
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/