Język, Kultura, Społeczeństwo


Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Kugiel-Abuhasna, Izabela
Tekst naukowy pod glottodydaktyczną lupą. O potrzebie polskiej Academic Word List
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/