Additive Manufacturing


Wydawca Elsevier
ISSN 2214-8604
e-ISSN 2214-7810
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 200 (od 2019)
200 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2201 Engineering: Engineering (miscellaneous)
2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
2204 Engineering: Biomedical Engineering
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Tomal, Wiktoria; Krok, Dominika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Lepcio, Petr; Ortyl, Joanna
Harnessing light to create functional, three-dimensional polymeric materials: multitasking initiation systems as the critical key to success
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Additive Manufacturing
Data wydania: 2021
ISSN: 2214-8604
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 11.632
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/